Opintojakso lähenee loppuaan ja on aika pohtia sosiaalisen median hyödyntämistä tulevaisuudessa.

Mielestäni luomamme toteutus olisi hyvä esitellä OAMK:in oppilaskunnalle, sillä Sparraussivusto on tärkeä niin opillisesti, henkisesti ja verkostoitumisen kannalta. Tämän vuoksi sille olisi mahdollista saada suurikin käyttäjämäärä, kun sitä markkinoitaisiin oikeiden väylien avulla opiskelijoille. Mikäli toteutus saisi tulta alleen tulevaisuudessa, on selvää, että myös toteutuksen ylläpitämiseen laadun näkökulmasta olisi kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta se kykenisi vastaamaan käyttäjien tarpeita mahdollisimman hyvin.

Mitä tulee omaan toimintaani sosiaalisen median ja sen käytön suhteen.. Niin.. Tässä kohtaa en vielä osaa, (tai uskalla) kertoa enempää, sillä se on kovasti kytköksissä yksityiseen elämääni. Sen verran uskallan tunnustaa ja raottaa, että kyllähän sosiaalisen median käyttäminen ja hyödyntäminen osaltaan koukuttaa, joten ehkäpä minusta kuullaan ja nähdään vielä. Pidetään peukkuja! :D

Kiitos ja kumarrus. Hyvää kesää!